Foredrag om Roald Amundsen

Etter det ordinære årsmøtet, inviterer vi også ikke-medlemmer til å overvære et foredrag av konservator Anders Bache fra Follo Museum om Roald Amundsen.

Det dukker stadig opp ny kunnskap om polarheltens liv og virke. Follo Museum som forvalter Roald Amundsens hjem på Svartskog er en viktig institusjon i studiene av og formidlingen om Roald Amundsen.

Foredraget i Ås historielag den 25.04 kl. 19.00 vil foregå i Ås kulturhus, Lille sal og  inneholder det nyeste om Roald Amundsen.

Minneord om Nikolai G. Bjørneby

Hele Åsbygdas Nikolai har gått ut av tiden, en tid som han forsto så godt, som han hadde slik innsikt i og respekt for.

Blåbær-tur i Hogstvet-skogen.

Nikolai Bjørnebys perspektiv var langsiktig. Både som yrkesutøver og lokalhistoriker hadde han blikk for de lange linjer.

Som alle norske odelsgutter fra sin generasjon var Nikolai født med et gitt yrkesvalg. Han skulle vie sitt liv til jord- og skogbruk og eiendomsforvaltning. Og det gjorde han. Nikolai utdannet seg innenfor de tradisjonelle landbruksfagene men praktiserte også en periode i fransk landbruk. Dette siste ga han et internasjonalt perspektiv på det han drev med, noe han beholdt livet ut.

Det var en krevende oppgave Nikolai var født inn i. Dels skulle han «fylle skoene» etter foreldrene Ingerid og Adolf og deres forgjengere. Dels skulle han bevare og utvikle en stor eiendom for kommende generasjoner med et massivt press om alternativ arealanvendelse fra samfunnet rundt.

Nikolai valgte en sikker og solid strategi, nemlig kunnskaps-strategien. Gjennom egen fagutdannelse hadde han lært å tilegne seg og anvende all relevant kompetanse som jord- og skogbruker. Følgelig drev han den store eiendommen med sikkerhet og dyktighet helt til sønnen Johan kunne overta og videreutvikle Dyster på sin utmerkede måte.

Ikke bare som ansvarlig for egen eiendom har Nikolai Bjørneby betydd mye for norsk landbruk. Også som tillitsvalgt i landbrukets og skogbrukets organisasjoner satte han tydelige spor i en lang periode. Han hadde overskudd til å delta i lokalpolitikk ikke bare innen det som var yrkes tilknyttet, men også som kulturpolitiker lot Nikolai sin stemme høre. I mange år var han en sentral aktør i organisasjoner av almen karakter.

Det er som lokalhistoriker Nikolai Bjørneby har satt de dypeste og varigste spor etter seg. Han var ved sin bortgang Ås historielags eneste æresmedlem. Dette ble han utnevnt til ved historielagets 40 års jubileum for noen år siden. Han var med og stiftet Ås historielag og betydde svært mye for dette laget. Alle med interesse for lokal historie har deltatt på Nikolais «rusleturer» der hans kunnskap og glitrende formidler-evne kom til sin rett.Han var i mange år medlem av styret for Follo Museum, en institusjon han betydde svært mye for gjennom arbeidsinnsats, kunnskap og entusiasme.

Etter hvert viet Nikolai Bjørneby seg til formidling gjennom skriftlige medier. Han skrev et utall artikler om lokalhistoriske emner. Han interesserte seg for små og store tema og formidlet sin innsikt på en flott måte. Etter hvert konsentrerte han seg om boken som skal bli til bøkene om Ås sentrumsområde. I 2017 kom «Stasjonsbyen Ås  –  bind 1» og til kommende vinter vil bind to av dette praktverket bli presentert.

Sykdommen grep tak i Nikolai før han helt fikk fullført dette livsverket, men han fikk oppleve utgivelsen av bind 1, noe han satte stor pris på.

Nikolai var ikke bare en flott samfunnsbygger og yrkesperson han var også en usedvanlig god venn og familiefar. Derfor er det en stor skare av mennesker som føler savnet etter kjernekaren Nikolai. Vi lyser fred over hans minne !

 

På vegne av Ås historielag

Hans-Olav Moen           Olav Haugdahl

Ås historielag markerte Kulturminnedagen i kinovestibylen Ås Kulturhus

Kulturminnedagen tirsdag 11. september i Ås kl. 18.00
Vidar Asheim holdt et lysbildekåseri om Årungselva og Tjuvåsen, basert på den nylig utgitte boka.

 

Hans-Olav Moen ønsket velkommen
Sanginnslag ved vokalgruppa Skrattvatten
Hans-Olav Moen presenterte Vidar Asheim og bakgrunnen for kåseriet.

Etter kåseriet var det en liten minglepause  før vi fikk et
nytt sanginnslag ved vokalgruppa Skrattvatten.
Det var stands med felles tema; Historier om Ås som omfatter bl.a. Falsen og Vollebekk, vegetasjonshistorie og Nøstvetkulturen.
Boksalg
Vi takker for fremmøtet.

Årungselva og Tjuvåsen-bokpresentasjon

Årungselva og Tjuvåsen-bokpresentasjon

 Frogn og Ås historielag inviterer til presentasjon av nyutgitt bok som forteller historien til dette spennende og innholdsrike området.

Presentasjonen skjer nettopp her, på Tjuvåsen.

Forfatteren av boka; Vidar Asheim, står for framføringen.

Presentasjonen skjer på Tjuvåsen, fra kl. 18.00, torsdag 23.august.

Det kan parkeres på gjesteparkering hos firmaet DACHSER. Kjør over Årungselva, – 300m veien mot Nesodden (Nesoddveien 22),

kjør inn langs bedriften til baksiden.

Oppmøte på på parkeringsplassen, senest kl.18.00, for avgang opp til Tjuvåsen.

Skotøy og klær etter forholdene. Ta gjerne med egen kaffe.

Boka vil være i salg etter gjennomført tur, og koster kr. 180.-

VELKOMMEN !

Historielagene i Ås og Frogn

MÅNEDENS LANGTUR: TUR TIL HÅØYA PÅ OLSOK-DAGEN 29. JULI

Den Norske Turistforening og Ås Historielag inviterer:

MÅNEDENS LANGTUR: TUR TIL HÅØYA PÅ OLSOK-DAGEN 29. JULI

Dato 29. juli kl. 09:30, Vanskelighetsgrad:  Middels,  Passer spesielt for: VoksneTurområde Oslofjorden (se kart), Lengde: 10-15 km, ca. 5 timer + pause
Oppmøte: Sundbrygga, nord for Drøbak kl 09.30
Turleder: Jon Kr. Øiestad, tlf. 976 65 009, 

DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING

Ås Turlag har arrangert langtur på Håøya flere ganger.  Tur blir det denne sommeren også, men med ny vri. Ås Historielag og Turlaget har blitt enige om et samarbeidsopplegg. Terje Bråthen fra Drøbak er engasjert som guide og har tidligere bevist at han er uhyre kunnskapsrik om Håøyas forsvarshistorie fra Napoleons-krigene og fram til vår tid. Ås historielag har ved flere anledninger viet forsvarshistorien oppmerksomhet. Dette blir for alle historieinteresserte en fin anledning til å få påfyll om viktige sider av landets og regionens historiske bakteppe.

Turen starter fra Sundbrygga søndag morgen kl. 09.30 til Ormeleia. Så går vi opp ‘kanonveien’, over toppen på Håøya, som også er det høyeste punktet i Frogn og videre ned til Midtøya. Der ‘tar vi inn’ på bonde Helge Haugens Naturverksted og får høre hvordan han har ‘tatt Håøya tilbake’, som han selv uttrykker det, ved hjelp av geiter og egen osteproduksjon. Kaffe og skillingsboller serveres det også der. Produksjon av sprengstoff har det også vært på øya, under første verdenskrig. Naturmessig er jo Håøya helt spesiell med registret havørn siden 2008 og et enestående botanisk mangfold, for å nevne noe av det som kan oppleves på Olsok-dagens langtur. – Ta med mat og drikke, klær etter værforholdene, og båten går tilbake til Drøbak kl. 16.30. Det er gratis for alle å delta; bortsett fra båt-turen og ingen påmelding på forhånd.

Follo Museum på Seiersten fyller 70 år i år. Tradisjonen tro markerer museet Olsok med et arrangement der både 70 år med museumsvirksomhet i Follo og vikinge-kvinnene i kunsten, vies oppmerksomhet. Prost Hege Fagermoen holder Olsok-gudstjeneste. Det hele starter kl.18 og avsluttes kl. 21. Det serveres rømmegrøt og mye mer på museet. Dette kan jo være en fin måte å avslutte dagen på.   – Har du spørsmål om turen, kan du ringe turleder, mob. 976 65 009.
DET ER IKKE NØDVENDIG MED FORHÅNDSPÅMELDING