Bygdeborg på Kinnsaåsen

Bygdeborg på Kinnsaåsen

Publisert av Arne Hågensen den 21.09.22.

Lokalhistorisk vandring på Kinnsåsen

Lørdag 22. oktober kl. 11.00

Ås Historielag inviterer til en lokalhistorisk vandring på Kinnsåsen.                                                

Foto: Steiner fra bygdeborgen i forgrunnen.

I sommer har fylkesarkeologen vist at det på Kinnsåsen er rester etter en bygdeborg noe som har ført til at hele åsen er fredet for inngrep. Det er Ås kommune som eier åsen.

I tillegg har åsen en interessant stilling i landskapsutviklingen siden den i rundt 5000 år (år 7600 - 2600) var en øy i Stor-Årungen før dens katastrofetapping til dagens nivå. Arkeologene mener at det sannsynligvis finnes aktivitetsplasser fra steinalderen og tidlig bronsealder på de høyeste partier av åsen, så utgraving kan bli aktuell, hvis kommunen sørger for finansiering.

Det var pensjonert førsteamanuensis i geologi ved NMBU, Michael Heim, som gjorde de første funnene i februar i år. Bekreftelsen på funnene ble gjort før påske. Han vil være med på denne vandringen i tillegg til våre eminente historieinteresserte Olav Haugdahl og Vidar Asheim som har vært omvisere på tidligere lokalhistoriske vandringer.

Varighet ca. 2 timer. Solid skotøy er påkrevd, da terrenget er ulendt. 

Oppmøte på parkeringsplassen ved Kinnsåsen