Medlemsmøte med T. Sæveraas

Medlemsmøte med T. Sæveraas

Publisert av Arne Hågensen den 05.11.21.

 

Torgeir Ekerholt Sæveraas utga i 2018 boka «I skyggen mellom trærne». Han har tidligere presentert stoff fra denne boka i vår kommune.

Vi får på nytt besøk fra Torgeir, for å høre om en utdyping av  stoffet i boka.

Dette skjer onsdag 17. november kl. 19.00

i Ås seniorsenter.

Vi har bedt Torgeir om å gå enda litt dypere inn i historien om aksjonen mot jødene i Ås, for å få bedre forståelse av hvordan disse arrestasjonene kunne skje, og for å undersøke hvordan lokalbefolkningen i Ås reagerte på det som skjedde.

Vi får dessuten vite om kildebruken i bokarbeidet, samt på hvilken måte stoffgrunnlaget til boka var tilgjengelig for forfatteren, da særlig materialet fra Landssvikarkivet, som lenge var klausulert og først nylig er blitt åpnet opp for innsyn.

Vi får også bli kjent med helt nytt stoff om jødene i Ås som ikke ble nevnt i bokutgivelsen.

Det er satt av tid til spørsmål/svar.

Enkel servering

Styret i Ås historielag